ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБАРА ЈН БР. 23/2020 “НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА“