ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 17/2020 „РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ ЧЕПА ОД ДРВНЕ МАСЕ И ОТПАДА ОД ЉУДСКОГ НЕМАРА У ЗОНИ МОСТА НА РЕЦИ МЛАВИ НА ПУТУ МАЛО ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА“