POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGE JN BR. 15/2020 – USLUGE DEMONTAŽE, SERVISIRANJA I MONTAŽA KLIMA NA ZGRADI OPŠTINE MALO CRNIĆE