ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 15/2020 – УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ, СЕРВИСИРАЊА И МОНТАЖА КЛИМА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ