POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGE JN BR. 13/2020 – USLUGE ODRŽAVANJA DEPONIJE U SALAKOVCU