ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 13/2020 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ У САЛАКОВЦУ