POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – DOBRA JNMV BR. 3/2020 – „NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE“