ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА ЈНМВ БР. 3/2020 – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“