ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ