ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 66/2019 – „КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ“