POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA JN BR. 65/2019 – “USAGLAŠAVANJE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZRADA NOVE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (CRPNE STANICE) ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE U NASELJIMA MALO CRNIĆE, VELIKO CRNIĆE I SALAKOVAC“