ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЈН БР. 65/2019 – “УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗРАДА НОВЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЦРПНЕ СТАНИЦЕ) ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ И САЛАКОВАЦ“