POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN BR. 42/2019 “TEKUĆE ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE U NASELJU BATUŠA, KALIŠTE I KULA“