ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 42/2019 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ БАТУША, КАЛИШТЕ И КУЛА“