POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – UGOSTITELJSKE USLUGE