ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА ЈН БР. 21/2019-1 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОГА 1945 ВЕЛИКО СЕЛО“