POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA JN BR. 19/2019 – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA A ZA PARTIJU BR. 3 – INOVIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKAT SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE U NASELJU KULA