POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA JN BR. 19/2019 – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU, SANACIJU I UREĐENJE FUDBALSKIH TERENA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPŠTINE MALO CRNIĆE