ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ