ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 15/2019 – ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2025. ГОДИНЕ