POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGE JN BR. 14/2019 – USLUGE SUZBIJANJA KOMARACA