POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA JN BR. 12/2019 – USLUGE ČIŠĆENJA SLUŽBENIH PROSTORIJA