POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN BR.10/2019 – KONSULTANTSKE USLUGE ZA PROJEKTE