ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР.10/2019 – КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ