ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ АРХИВЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ