ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – „НАБАВКА НОВОГ ТРАКТОРА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ“