ПОЗИВ БАНКАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ НОВЦА У 2022. ГОДИНИ