ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ХРАНЕ И ПИЋА И ПОМОЋ КУПЦИМА ДА ДОЂУ ДО ЖЕЉЕНИХ ПРОИЗВОДА