ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ