ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2024. ГОДИНУ