ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ