ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА ПЛАНА ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ