О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Мало Црниће да ће  у месецу фебруару 2022.године почети спровођење замене и постављање нових табли са називима улица и кућним бројевима.

Општинска управа општине Мало Црниће реализује ове послове на основу  Одлуке о одређивању назива улица у насељеним местима на територији општине Мало Црниће и у сарадњи са извршиоцем посла предузећем „Епоха“доо Пожега. Да би се брже и ефикасније реализовали ови послови  неопходно је:

– да грађани ОМОГУЋЕ ПРИСТУП ОБЈЕКТИМА  на којима се врши пренумерација,  лицима  задуженим за постављање табли који су у радној одећи  са видно обележеним логом предузећа „Епоха“ и који ће поседовати потврду за обављање услуга

-свако скидање, уништавање или нарушавање изгледа табле са кућним бројем као и онемогућавање постављања табле са кућним бројем на објекту представља прекршај према члану 35. Закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Oбавештење за обележавање табли