ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021. ГОДИНУ