ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ