ODLUKA O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA KULTURNO UMETNIČKIH DRUŠTAVA KOJI ĆE SE FINANSIRATI ODNOSNO SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2018. GODINU