ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ