ODLUKA O IZBORU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA SREDSTVIMA BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE U 2019. GODINI