ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ