ОДЛУКА О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА – ГРАЂАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА