ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 44/2019 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПУТЕМ ЗАМЕНЕ КОТЛА И УНАПРЕЂЕЊА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ