ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Општини Мало Црниће у следећим катастарским општинама…….oglas pz 2011