ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПРВОМ КРУГУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА