OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE, PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA U DRUGOM KRUGU