Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у општини Мало Црниће (по условима другог круга)