OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE I SVE ZAINTERESOVANE STRANE DA SU NA SAJTU OPŠTINE U MENIJU ”BUDŽET”/JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2021. GODINU POSTAVLJENI SLEDEĆI DOKUMENTI I AKTA KOJA SU USVOJENA OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALO CRNIĆE U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021 GODINU.

  1. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021. GODINU
  2. PROGRAM JAVNE RASPRAVE
  3. UPITNIK ZA DOSTAVLJANJE INICIJATIVA, PREDLOGA, SUGESTIJA I KOMENTARA ZA IZMENU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021. GODINU
  1. NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021. GODINU
  2. GRAĐANSKI VODIČ KROZ NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2021. GODINU

 

ODSEK ZA BUDŽET I TREZOR