Обавештење о припреми Локалног плана управљања отпадом за период 2023 – 2032. године.