ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА БОЖЕВАЦ-КОБИЉЕ