OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE MALO CRNIĆE O OBUSTAVLJANJU RADA SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA

NA OSNOVU  ZAKLJUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE (”SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 35/2020) OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE OBUSTAVLJA RAD SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA (ŠALTER I SL.). OBUSTAVLJANJE RADA SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA SPROVODI SE DO DANA PRESTANKA VANREDNOG STANJA.

OBAVLJANJE POSLOVA KOJI SU SE OBAVLJALI PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA NASTAVLJA SE PUTEM PISANE ILI ELEKTRONKE POŠTE ILI TELEFONSKIM PUTEM, NA ADRESU BAJLONIJEVA BR. 119, 12311 MALO CRNIĆE, pisarnica@opstinamalocrnice.rs, broj telefona012/280-672 i 012/280-016. Matično područje Malo Crniće na adresu Bajlonijeva 119, 12311 Malo Crniće, vesna.stojanovic@opstinamalocrnice.rs, broj telefona 012/280-124. Mesna kancelarija Boževac na adresu 12313 Boževac, mkbozevac@opstinamalocrnice.rs, broj telefona 012/281-226. Mesna kancelarija Smoljinac na adresu 12312 Smoljinac, vojkan@opstinamalocrnice.rs, broj telefona 012/283-234.

Obaveštenje se ističe na ulaznim vratima Opštinske uprave opštine Malo Crniće, Matičnog područja Malo Crniće, Mesne kancelarije Boževac, Mesne kancelarije Smoljinac, Lokalne poreske administracije, Komisije za komasaciju SO Malo Crniće i objavljuje se na sajtu Opštine Malo Crniće www.opstinamalocrnice.rs

OBAVEŠTENJE – PRESTANAK RADA SA STRANKAMA