ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

НА ОСНОВУ  ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (”СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 35/2020) ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ОБУСТАВЉА РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА (ШАЛТЕР И СЛ.). ОБУСТАВЉАЊЕ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА СПРОВОДИ СЕ ДО ДАНА ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА.

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СУ СЕ ОБАВЉАЛИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА НАСТАВЉА СЕ ПУТЕМ ПИСАНЕ ИЛИ ЕЛЕКТРОНКЕ ПОШТЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ, НА АДРЕСУ БАЈЛОНИЈЕВА БР. 119, 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ, pisarnica@opstinamalocrnice.rs, број телефона012/280-672 и 012/280-016. Матично подручје Мало Црниће на адресу Бајлонијева 119, 12311 Мало Црниће, vesna.stojanovic@opstinamalocrnice.rs, број телефона 012/280-124. Месна канцеларија Божевац на адресу 12313 Божевац, mkbozevac@opstinamalocrnice.rs, број телефона 012/281-226. Месна канцеларија Смољинац на адресу 12312 Смољинац, vojkan@opstinamalocrnice.rs, број телефона 012/283-234.

Обавештење се истиче на улазним вратима Општинске управе општине Мало Црниће, Матичног подручја Мало Црниће, Месне канцеларије Божевац, Месне канцеларије Смољинац, Локалне пореске администрације, Комисије за комасацију СО Мало Црниће и објављује се на сајту Општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕСТАНАК РАДА СА СТРАНКАМА